Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη.

1Εικόνα 1. Πάνω η κλινική εικόνα και κάτω η τρισδιάστατη ακτινολογική απεικόνιση της βλάβης.

Τα τραύματα και οι φλεγμονές είναι συχνές αιτίες για την απώλεια των δοντιών και των περιοδοντικών ιστών του στόματος. Όταν το πρόβλημα αφορά τις πρόσθιες περιοχές και ιδιαίτερα την άνω γνάθο η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη και συνήθως απαιτεί αρκετά στάδια.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορούμε σήμερα να αξιολογούμε τα ελλείμματα και να σχεδιάζουμε την τοποθέτηση των μοσχευμάτων και των εμφυτευμάτων με ακρίβεια και ασφάλεια. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την εξέλιξη των βιουλικών και των προσθετικών υλικών μάς βοηθά να πετυχαίνουμε αρκετές φορές καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Παρουσιάζουμε μια τέτοια σχετικά απλή περίπτωση για να γίνουν κατανοητά τα ενδεχόμενα στάδια και ο χρόνος της αποκατάστασης . Αφορά νεαρό άνδρα που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ενδοδοντικής θεραπείας για να διατηρηθεί ο άνω αριστερός κεντρικός τομέας (#21) η φλεγμονή στο σστό επεκτεινόταν.

Η επέκταση της βλάβης, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε με υπολογιστική τομογραφία(CBCT), αφορούσε το χειλικό και το υπερώιο οστό (Εικόνα 1). Στο πρώτο στάδιο θα γινόταν εξαγωγή του δοντιού, καθαρισμός του οστού και τοποθέτηση μοσχευμάτων για την ανάπλαση της περιοχής που θα υποδεχόταν αργότερα το οδοντικό εμφύτευμα.

Έτσι έγινε και μετά από 6 μήνες και με βάση την ακριβή αντιστοίχιση των προεγχειρητικών θέσεων σε νέα υπολογιστική τομογραφία(CBCT) παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπλαση για τοποθέτηση εμφυτεύματος. Ακολούθησε υπολογιστικό σχέδιο θεραπείας για καθοδηγούμενη τοποθέτηση του εμφυτεύματος (Εκόνα 2).

1 Εικόνα 2. Πάνω: Νέα υπολογιστική τομογραφία(CBCT) με αποτέλεσμα ανάπλασης και σχέδιο θεραπείας. Κάτω: Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και συγκόλληση προσωρινής προσθετικής αποκατάστασης.

Μετά απο 5 μήνες έγινε «αποκάλυψη» του εμφυτεύματος και κατασκευάστηκε προσωρινή στεφάνη η οποία παρέμεινε κοχλιωμένη για 3 ακόμη μήνες έτσι ώστε να προσαρμοστούν πιο αρμονικά και αισθητικά οι μαλακοί ιστοί της περιοχής στην προσθετική υπερκατασκευή του εμφυτεύματος(Εικόνες 3 και 4).

1 Εικόνα 3. «Αποκάλυψη» του εμφυτεύματος όσο το δυνατόν πιο ατραυματικά.

1 Εικόνα 4. Κατασκευή κοχλιούμενης προσωρινής στεφάνης.

Η τελική κοχλιούμενη αποκατάσταση απεικονίζεται στην εικόνα 5 και μια σύγκριση με την αρχική κατάσταση στην εικόνα 6.

1 Εικόνα 5. Τα μέρη της προσθετικής αποκατάστασης πριν αυτή κοχλιωθεί (ενδοστοματικά η βάση τιτανίου).

1 Εικόνα 6. Πάνω: Αρχική κατάσταση, Κάτω: Με την τελική προσθετική αποκατάσταση (Για την προσθετική: Αγγελική Θεοδωροπούλου)Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση, είτε πιο απλή σαν αυτή που αναφέρθηκε, είτε πιο σύνθετη με σημαντικά ελλείμματα, έχει τις ιδαιτερότητες και τις ανάγκες της. Οι μέθοδοι δεν είναι πάντα οι ίδιες. Το θετικό είναι ότι με τα εργαλεία που διαθέτουμε σήμερα μπορούμε να εξατομικεύουμε το σχέδιο θεραπείας και έτσι να πετυχαίνουμε πιο ελεγχόμενα και ανθεκτικά στον χρόνο αποτελέσματα.


(06 Σεπτεμβρίου, 2020)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)