Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα

1

Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου εμφανίζουν την τρίτη κατά σειρά συχνότητα έγκλεισης μετά τους κάτω και άνω φρονιμίτες – σε ποσοστό κάτω από 1% μπορούν να διασχίζουν την μέση γραμμή (transmigration). Η ορθοδοντική μετακίνηση δεν είναι πάντα η θεραπεία επιλογής και τότε το έλλειμμα μετά την αφαίρεση – για λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους – του νεογιλού κυνόδοντα μπορεί να αποκατασταθεί με ένα οδοντικό εμφύτευμα. Περιγράφουμε μια τέτοια περίπτωση.

Νεαρή γυναίκα μετά από ορθοδοντική θεραπεία προσήλθε για την αφαίρεση του εγκλείστου άνω αριστερού κυνόδοντα. Στην πανοραμική ακτινογραφία ο έγκλειστος κυνόδοντας σχημάτιζε γωνία 70 μοιρών με τη μέση γραμμή και η κορυφή του έφτανε έως εγγύς της ρίζας του κεντρικού τομέα, μέχρι την ρινική άκανθα, χωρίς όμως να διασχίζει την μέση γραμμή(Εικόνα 1α).

2

Εικόνα 1. Πανοραμική ακτινογραφία. 1α: Ο έγκλειστος κυνόδοντας, 1β: Το οδοντικό εμφύτευμα.Η χειρουργική προσπέλαση έγινε υπερώια, όπου και ο έγκλειστος εντοπίστηκε να βρίσκεται σε στενή σχέση με τις ρίζες του κεντρικού και πλαγίου τομέα, αλλά και του πρώτου προγομφίου. Μαζί με τον έγκλειστο αφαιρέθηκε και ο νεογιλός κυνόδοντας που κλινικά εμφάνιζε έντονη ευσειστότητα. Μετά από δυόμισυ μήνες τοποθετήθηκε οδοντικό εμφύτευμα (ΧΙVE 3,4/15) (Εικόνα 1β) και μετά από άλλους δύο μήνες τοποθετήθηκε η τελική προσθετική εργασία(Εικόνα 2α-δ).

3

Εικόνα 2. Κλινική εικόνα. 2α: Αποκάλυψη εμφυτεύματος, 2β: Προσθετική φάση, 2γ-δ: Τελική προσθετική εργασία.Σε ανάλογες περιπτώσεις, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, έχει εφαρμοστεί η άμεση τοποθέτηση ή και φόρτιση του οδοντικού εμφυτεύματος κατά τον χρόνο της εξαγωγής του εγκλείστου κυνόδοντα, όπως και τεχνικές οστικής αναγέννησης του μετεξακτικού ελλείμματος. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική που επιλέγεται εξαρτάται από παράγοντες όπως η θέση του εγκλείστου και η σχέση του με τα παρακείμενα δόντια, η κατάσταση του χειλικού οστικού πετάλου κ.α.

Summary: Placement of implants in extraction sites of maxillary impacted canines: a case report.


Βιβλιογραφία

Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985 Apr;59(4):420-5

Fardi A, Kondylidou-Sidira A, Bachour Z, Parisis N, Tsirlis A. Incidence of impacted and supernumerary teeth-a radiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Jan 1;16(1):e56-61

Aydin U, Yilmaz HH, Yildirim D. Incidence of canine impaction and transmigration in a patient population. Dentomaxillofac Radiol. 2004 May;33(3):164-9

Mazor Z, Peleg M, Redlich M. Immediate placement of implants in extraction sites of maxillary impacted canines. J Am Dent Assoc. 1999 Dec;130(12):1767-70

García B, Boronat A, Larrazabal C, Peñarrocha M, Peñarrocha M. Immediate implants after the removal of maxillary impacted canines: a clinical series of nine patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 Mar-Apr;24(2):348-52

Turkyilmaz I, Shapiro V. Immediate provisional restoration of an implant placed in a fresh primary maxillary canine extraction socket: a case report. Gen Dent. 2011 May-Jun;59(3):e105-9

Nicholson K. Implanting success: The devil is in the detail. Dental Clinical Articles, posted: 13 Sep 2012


(30 Ιουλ. 2013)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)