Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό...

Αν εξαιρούσαμε την «ενδοχώρα» του τραχήλου, την προωτιαία χώρα και την περιοχή του κόγχου, τότε θα έμεναν δύο νευρικοί κλάδοι που μπορούν να οδηγήσουν τον στοματογναθοπροσωπικό χειρουργό και ασθενή στα όρια της νευρικής κρίσης και όχι μόνο. Ο επιχείλιος κλάδος του προσωπικού νεύρου και το κάτω φατνιακό νεύρο.

Σε αυτό το σχόλιο, θα εξαιρέσουμε τον πρώτο, τον οποίο συνήθως τον επισκεπτόμαστε σε καταστάσεις ανάγκης και έχει εκπαιδευθεί να «συγχωρεί» και θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο , τον οποίο μετά τα έγκλειστα και την ορθογναθική, ένας νέος «επισκέπτης» απειλεί τα «τείχη» του, την εμφυτευματολογία (της οποίας, ως γνωστό, και την παραμικρή αβλεψία δεν την συγχωρεί).

Ωστόσο, πιστεύω ότι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο είναι η πιο ασφαλής χειρουργική πράξη για το κάτω φατνιακό νεύρο εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προυποθέσεις:

1) Η άριστη ανατομική γνώση.

Παραθέτω δύο Πίνακες των οποίων τα δεδομένα, μας βοηθούν σχετικά με την ανταπόκριση στην πρώτη προυπόθεση.

1

Πίνακας 1. Σχετική Θέση Κάτω Φατνιακού Νεύρου.2

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά Γναθιαίου Πόρου , Κάτω Φατνιακού Νεύρου και Αρτηρίας.2) Ο προεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος με αξονική τομογραφία.

Παραθέτω δύο ανασυνθέσεις εικόνων, μιας 2Δ (α) και μιας 3Δ (β), στις οποίες επιχειρείται η προεγχειρητική προσομοίωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων, στην οποία , εκτός από την προσθετική και χειρουργική πρόβλεψη ελέγχεται και η σχέση με το κάτω φατνιακό νεύρο.

3Αν προστεθεί και μία τρίτη προυπόθεση , η οποία είναι η κατασκευή χειρουργικού οδηγού με τις δυνατότητες της υπολογιστικής εμφυτευματολογίας (computer-aided implantology), τότε η πρόβλεψη του βάθους τρυπανισμού μπορεί να έχει απόκλιση μικρότερη του ενός χιλιοστού και κατά συνέπεια ο έλεγχος να είναι εξαιρετικά επαρκής.


(18 Οκτ. 2008)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)