Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο

1

Είναι γνωστό ότι η ακτινολογική, με πανοραμική ακτινογραφία, προεγχειρητική διερεύνηση της σχέσης των κάτω τρίτων γομφίων με το γναθιαίο πόρο, γίνεται με την αξιολόγηση ακτινολογικών σημείων που αφορούν τις ρίζες του σωφρονιστήρα και το γναθιαίο πόρο. Τέτοια σημεία, ενδεικτικά για τη στενή εγγύτητα ή την εμπλοκή του σωφρονιστήρα με το αγγειονευρώδες δεμάτιο του γναθιαίου πόρου είναι:

- Ακτινοδιαπερατές περιοχές ελαττωμένης πυκνότητας κατά μήκος και πέριξ των ριζών.
- Ρίζες με Απόκλιση, Στένωση ή Δισχιδές άκρο.
- Διακοπή της λευκής γραμμής του γναθιαίου πόρου.
- Απόκλιση ή Γωνίωση ή Στένωση του γναθιαίου πόρου.
- Υπερεπίθεση των ριζών με το γναθιαίο πόρο.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, από αυτά τα σημεία τα πιο σημαντικά, από προγνωστική άποψη για τυχόν μετεγχειρητικές ανεπιθύμητες αισθητηριακές επιπλοκές, είναι η ακτινοδιαπερατότητα των ριζών, η απόκλιση του γναθιαίου πόρου και η διακοπή της συνέχειας του γναθιαίου πόρου. Ο κλινικός μπορεί να ζητήσει σε αυτές τις περιπτώσεις περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο με υπολογιστική τομογραφία. Ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί αν, σε τέτοιες περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου, η επακριβής γνώση των τοπογραφικών σχέσεων στην περιοχή της εξαγωγής, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα των επιπλοκών.

Στις εικόνες που ακολουθούν υπενθυμίζονται κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προεγχειρητική και χειρουργική προσοχή:

2

Εικόνα 1. Απόκλιση των ριζών [Σχέδιο (1) και Ακτινογραφίες (α) και (β)], Στένωση του Πόρου [Σχέδιο (2) και Ακτινογραφίες (β) και (γ)]3

Εικόνα 2. Διακοπή της συνέχειας της λευκής γραμμής του γναθιαίου πόρου [Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α-ζ)]4

Εικόνα 3. Ακτινοδιαπερατές περιοχές ελαττωμένης πυκνότητας των ριζών [Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α-ζ)]5

Εικόνα 4. Απόκλιση του γναθιαίου πόρου [Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α,β)]
Βιβλιογραφία

Szalma J, Lempel E, Jeges S, Olasz L. Darkening of Third Molar Roots: Panoramic Radiographic Associations With Inferior Alveolar Nerve Exposure. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb 1. [Epub ahead of print]

Ruga E, Gallesio C, Boffano P. Mandibular alveolar neurovascular bundle injury associated with impacted third molar surgery. J Craniofac Surg. 2010 Jul;21(4):1175-7.

Palma-Carrió C, García-Mira B, Larrazabal-Morón C, Peñarrocha-Diago M. Radiographic signs associated with inferior alveolar nerve damage following lower third molar extraction. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Nov 1;15(6):e886-90.Review.

Pippi R. A case of inferior alveolar nerve entrapment in the roots of a partially erupted mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010 May;68(5):1170-3. Epub 2010 Feb 24.

Suomalainen A, Ventä I, Mattila M, Turtola L, Vehmas T, Peltola JS. Reliability of CBCT and other radiographic methods in preoperative evaluation of lower third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Feb;109(2):276-84.

Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jan;68(1):74-82. Review.

Λαυρεντιάδης Γ.Ι. Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγεκλείστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου. ΣΤΟΜΑ 2008; 36: 37-45

Jerjes W, El-Maaytah M, Swinson B, Upile T, Thompson G, Gittelmon S, Baldwin D, Hadi H, Vourvachis M, Abizadeh N, Al Khawalde M, Hopper C. Inferior alveolar nerve injury and surgical difficulty prediction in third molar surgery: the role of dental panoramic tomography. J Clin Dent. 2006;17(5):122-30

de Melo Albert DG, Gomes AC, do Egito Vasconcelos BC, de Oliveira e Silva ED, Holanda GZ. Comparison of orthopantomographs and conventional tomography images for assessing the relationship between impacted lower third molars and the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg. 2006 Jul;64(7):1030-7.

Hazza'a AM, Albashaireh ZS, Bataineh A. The relationship of the inferior dental canal to the roots of impacted mandibular third molars in a Jordanian population. J Contemp Dent Pract. 2006 May 1;7(2):71-8.

Ohman A, Kivijärvi K, Blombäck U, Flygare L. Pre-operative radiographic evaluation of lower third molars with computed tomography. Dentomaxillofac Radiol. 2006 Jan;35(1):30-5.

Mahasantipiya PM, Savage NW, Monsour PA, Wilson RJ. Narrowing of the inferior dental canal in relation to the lower third molars. Dentomaxillofac Radiol. 2005; 34:154-63.

Monaco G, Montevecchi M, Bonetti GA, Gatto MR, Checchi L. Reliability of panoramic radiography in evaluating the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. J Am Dent Assoc. 2004 Mar;135(3):312-8.

Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg. 2004 Feb;42(1):21-7.

Owotade FJ, Fatusi OA, Ibitoye B, Otuyemi OD. Dental radiographic features of impacted third molars and some management implications. Odontostomatol Trop. 2003 Sep;26(103):9-14.

Drage NA, Renton T. Inferior alveolar nerve injury related to mandibular third molar surgery: an unusual case presentation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Mar;93(3):358-61.

Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Inferior alveolar nerve damage after lower third molar surgical extraction: a prospective study of 1117 surgical extractions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Oct;92(4):377-83.

Gülicher D, Gerlach KL. Sensory impairment of the lingual and inferior alveolar nerves following removal of impacted mandibular third molars. Int J Oral Maxillofac Surg. 2001 Aug;30(4):306-12.

Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. Textbook and color atlas of tooth impactions. Copenhagen: Munksgaard,1997; 10:250.

Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990 Feb;28(1):20-5.


(2 Απρ. 2011)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)