Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου

Η συχνότητα εγκλείστων κάτω δεύτερων μονίμων γομφίων είναι εξαιρετικά σπάνια και κυμαίνεται από 0,6-3/1000. Παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση σε άνδρα 18 χρονών με φυσιολογική σύγκλειση και χωρίς οδοντικές ή οδοντογναθικές ανωμαλίες. Ο έγκλειστος δεύτερος γομφίος εμφάνιζε κάθετη κλίση σε σχέση με τον πρώτο γομφίο (Vedtofte H. κ.σ., 1999) και συνοδευόταν από την παρουσία εγκλείστου τρίτου γομφίου και την ανάπτυξη μικρού μεγέθους οδοντοφόρας κύστης (Εικ. 1).

1

Εικόνα 1. Πανοραμική ακτινογραφία στην οποία αποκαλύπτονται οι έγκλειστοι #47 (κόκκινο βέλος) και #48 (πράσινο βέλος).Παρά την πιθανή συσχέτιση διαφόρων παραγόντων, η αιτιολογία της έγκλεισης και μη ανατολής των κάτω δεύτερων μονίμων γομφίων παραμένει αδιευκρίνιστη. Επιπλέον λόγω του περιορισμένου αριθμού των δημοσιευμένων μεμονωμένων περιπτώσεων και σειρών, ακόμη συζητείται η πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Στη δική μας περίπτωση και μετά την ενδεικνυόμενη αφαίρεση του φρονιμίτη επιλέχτηκε η τακτική της παρακολούθησης και επανεκτίμησης (Εικ. 2).

2

Εικόνα 2. Κλινικές εικόνες: α) μετά τη χειρουργική αποκάλυψη της μύλης του #47 (κόκκινο βέλος) και τον τεμαχισμό της μύλης του # 48 (με πράσινο βέλος η υπολειπόμενη ρίζα) , β) μετά την ολική αφαίρεση του # 48, γ) τμήμα του τοιχώματος της οδοντοφόρας κύστης (κόκκινο βέλος) με τον # 48 , δ) συρραφή.Για τους εμπλεκόμενους παράγοντες στην αιτιολογία, την πρόγνωση ανατολής και τις δόκιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις προτείνουμε τη μελέτη της ακόλουθης επιλεγμένης βιβλιογραφίας, από την οποία μερικές αναφορές προσφέρονται σε μορφή full-text:


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Sabuncuoglu FA, Sencimen M, Gülses A. Surgical repositioning of a severely impacted mandibular second molar. Quintessence Int. 2010 Oct;41(9):725-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20806096

Salentijn EG, Ras F, Mensink G, van Merkesteyn JP. The unerupted maxillary second molar, due to an overlying and malformed upper third molar: treatment and follow-up. J Orthod. 2008 Mar;35(1):20-4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18287391

Ahmad S, Bister D, Cobourne MT. The clinical features and aetiological basis of primary eruption failure. Eur J Orthod. 2006 Dec;28(6):535-40 http://ejo.oxfordjournals.org/content/28/6/535.full.pdf

García-Calderón M, Torres-Lagares D, González-Martín M, Gutiérrez-Pérez JL. Rescue surgery (surgical repositioning) of impacted lower second molars. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005 Nov-Dec;10(5):448-53. English, Spanish. http://scielo.isciii.es/pdf/medicor/v10n5/en_11.pdf

Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000 Dec;118(6):608-10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11113793

Valmaseda-CastellΓ³n E, De-la-Rosa-Gay C, Gay-Escoda C. Eruption disturbances of the first and second permanent molars: results of treatment in 43 cases. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1999 Dec;116(6):651-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10587599

Vedtofte H, Andreasen JO, Kjaer I. Arrested eruption of the permanent lower second molar. Eur J Orthod. 1999 Feb;21(1):31-40 http://ejo.oxfordjournals.org/content/21/1/31.full.pdf

Philipsen HP, Thosaporn W, Reichart P, Grundt G. Odontogenic lesions in opercula of permanent molars delayed in eruption. J Oral Pathol Med. 1992 Jan;21(1):38-41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1593494

Motokawa W, Braham RL, Morris ME, Tanaka M. Surgical exposure and orthodontic alignment of an unerupted primary maxillary second molar impacted by an odontoma and a dentigerous cyst: a case report. Quintessence Int. 1990 Feb;21(2):159-62 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2374801

Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985 Apr;59(4):420-5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3858781

Hicks MJ, Greer RO Jr, Flaitz CM. Delayed eruption of maxillary permanent first and second molars due to an ectopically positioned maxillary third molar. Pediatr Dent. 1985 Mar;7(1):53-6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3857561

Johnsen DC. Prevalence of delayed emergence of permanent teeth as a result of local factors. J Am Dent Assoc. 1977 Jan;94(1):100-6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/264301

Andreasen JO, Kurol J. The impacted first and second molar. En: Andreasen JO, Petersen JK LD, eds. Textbook and color atlas of tooth impactions. Copenhage: Munksgaard; 1977. p. 197-218.

SUMMARY. This post presents a clinical case of a 18-year-old male patient presented with an unerupted mandibular second molar. A follicular cyst was associated with the crown of the neighboring impacted wisdom tooth.


(13 Ιαν. 2011)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)