Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Μετεξακτική λοίμωξη(Εικ.1) μετά από εξαγωγή του #17, μη ανταποκρινόμενη στη συντηρητική αγωγή. Μετά από πανοραμική ακτινογραφία(Εικ.2) και καλλιέργεια, θετική για Β-στρεπτόκκοκκο(ομάδα C κατά Lancefield), έγινε τοπική απόξεση και συρραφή με την ενδεικνυόμενη αντιβιοτική κάλυψη. Η λοίμωξη δεν υποχώρησε και με την υπολογιστική τομογραφία(Εικ.3 και 4) επιβεβαιώθηκε η κλινική υποψία στοματοκολπκής επικοινωνίας και οδοντογενούς ιγμορείτιδας.

1

Εικ. 1: Μετεξακτική λοίμωξη στην άνω δεξιά γομφιακή περιοχή (βέλος).2

Εικ. 2: Πανοραμική ακτινογραφία, μη ενδεικτική για στοματοκολπική επικοινωνία στην πάσχουσα περιοχή (βέλος).3

Εικ. 3: Στεφανιαία τομή της υπολογιστικής τομογραφίας που αποκαλύπτει την παρουσία στοματοκολπικής επικοινωνίας (βέλος).4

Εικ. 4: Στις κάθετες τομές της υπολογιστικής τομογραφίας, κατά μήκος της άνω φατνιακής ακρολοφίας, σημειώνεται(βέλη) η στοματοκολπική επικοινωνία προσθιοπισθίου εύρους 6 mm και μεγίστης διαμέτρου 9 mm.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Πολύχωρη κύστη κάτω γνάθου(Εικ. 5 και 6).

5

Εικ. 5: Στην πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζεται πολύχωρη διαύγαση στο δεξιό σώμα της κάτω γνάθου (βέλη).6

Εικ. 6: Στις κάθετες τομές της υπολογιστικής τομογραφίας απεικονίζονται με ακρίβεια οι τοπογραφικές σχέσεις των κυστικών χώρων(άστρα) με τα ακρορρίζια των δοντιών(#43-#47), τον γναθιαίο πόρο, το γενειακό τρήμα και τον τομικό πόρο.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

7

Εικ. 7: Πανοραμική ακτινογραφία. Εμφανής η ευρεία στοματοκολπική επικοινωνία (βέλος).ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 8

Εικ. 8: Πανοραμική ακτινογραφία. Διαύγαση στο αριστερό σώμα της κάτω γνάθου (βέλη). Εμφανής η πορεία του αγγειονευρώδους δεματίου διαμέσου του κυστικού χώρου(άστρο).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σε περιπτώσεις στοματοκολπικής επικοινωνίας και ευμεγέθων κύστεων η υπολογιστική τομογραφία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας (Εικ.1 – 6). Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις ανάλογων νοσολογικών συνθηκών στις οποίες η πανοραμική ακτινογραφία μπορεί να είναι διαγνωστικά επαρκής(Εικ. 7 και 8).


(23 Μαη 2010)


Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

""

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)