Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη

«Είθισται», στα συνέδρια περισσότερο, στα ειδικά σεμινάρια λιγότερο, να παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσματα για τα οδοντικά εμφυτεύματα που τοποθετούνται στις γνάθους και ιδιαίτερα για εκείνα που τοποθετούνται σε περιοχές με μεγαλύτερο αισθητικό ενδιαφέρον, όπως η πρόσθια άνω γνάθος.

Αυτό το «έθιμο» μπορεί να βοηθάει το marketing και να αυξάνει τις προσδοκίες αλλά δεν βοηθάει πάντα την εκπαίδευση και γενικότερα την επιστημονική ενημέρωση.

Αυτό που πραγματικά συνήθως ισχύει είναι ότι όσο περισσότερο ακολουθούνται, χωρίς ακρότητες, οι ενδείξεις και οι τεχνικές, τόσο καλύτερα μπορούν να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και να είναι πιο εύκολη η διαχείριση και η αποφυγή των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων. Και έτσι να γίνεται πιθανότερη η ανταποδοτική ικανοποίηση, γιατρού και ασθενή. Παρουσιάζουμε τρεις σχετικές περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Αντικατάσταση οδοντικού εμφυτεύματος στη θέση #11

1

Εικόνα 1.1: (α) τρισδιάστατη απεικόνιση τοποθετημένου εμφυτεύματος #11 με φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα και σημεία φλεγμονής με οστεολυσία (βέλη), (β) διεγχειρητική εικόνα εμφυτεύματος (βέλη), (γ) και (δ) αφαίρεση εμφυτεύματος (βέλη)2

Εικόνα 1.2: (α) τοποθέτηση νέου εμφυτεύματος στη θέση #11, (β) τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και μεμβράνης με pins (γ) οπισθοφατνιακή ακτινογραφία μετά από τέσσερεις μήνες, (δ) και (ε) μόνιμη προσθετική αποκατάσταση #11.Περίπτωση 2: Άμεση τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από αφαίρεση του #22 που παρουσίαζε κάταγμα.

3

Εικόνα 2.1: (α) κλινική εικόνα, (β) το κάταγμα του #22, (γ) το κάταγμα του #22 στην πανοραμική ακτινογραφία (βέλη), (δ) τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος στη θέση του εξαχθέντος #22 (ένθετη φωτογραφία).>4

Εικόνα 2.2: (α) συρραφή, (β) προσωρινή κινητή αποκατάσταση ελλείμματος, (γ) και (δ) μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.5

Εικόνα 2.3: (α) και (β) μετά από τρεις μήνες, αποκάλυψη και τοποθέτηση βίδας επούλωσης, (γ), (δ) και (ε) προσθετική μόνιμη αποκατάσταση #22.Περίπτωση 3: Άμεση τοποθέτηση και φόρτιση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από αφαίρεση του #22 που παρουσίαζε κάταγμα.

6

Εικόνα 3.1: (α) κλινική εικόνα, (β) το κάταγμα του #22 στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (βέλη), (γ) μετά την εξαγωγή του #22, (δ) το οδοντικό εμφύτευμα στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, αμέσως μετεγχειρητικά.7

Εικόνα 3.2: (α) και (β) λήψη αποτυπώματος και τοποθέτηση βίδας επούλωσης μέχρι την έλευση της προσωρινής αποκατάστασης, (γ) τοποθέτηση προσωρινής στεφάνης την ίδια μέρα, (δ) μετά από 3 μήνες, η τοποθέτηση της μόνιμης στεφάνης.Προσθετική: Ι. Δημητρίου (Περιπτώσεις 1 & 3) , Ν. Κάρλος (Περίπτωση 2) Χειρουργική: Δ. Τρικεριώτης


(10 Φεβ. 2011)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)