Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος

1

Στον βλεννογόνο που επενδύει τις επιφάνειες του στόματος παρουσιάζονται βλάβες οι οποίες είτε οφείλονται σε τοπικές αιτίες, όπως οι οδοντικές φλεγμονές και οι μηχανικοί ερεθισμοί, είτε είναι εκδηλώσεις γενικών νοσημάτων και νεοπλασιών.

Σε αυτήν την παρουσίαση θα ασχοληθούμε με την εικόνα μερικών ενδεικτικών περιπτώσεων της πρώτης κατηγορίας.

Όπως συμβαίνει στο δέρμα, υπάρχουν και στο στόμα βλάβες από ερεθισμό, οι οποίες δεν έχουν πάντοτε ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης (Εικόνα 1).

2

Εικόνα 1. α. Ερεθισμός στην υπερώα (βέλος), β. Αυτόματη επούλωση μετά από μία εβδομάδα.Ωστόσο, σαν γενική αρχή, αν μια βλάβη παραμένει στο στόμα περισσότερο από μία εβδομάδα χωρίς σημεία ύφεσης, ακόμη κι αν είναι ανώδυνη, θα πρέπει να εξετάζεται από ειδικό γιατρό (Εικόνα 2).

3

Εικόνα 2. Εμμένουσα ερυθρή βλάβη στην υπερώα (βέλος)Οι πιο συχνές βλάβες στο στόμα είναι τα αποστήματα, τα οποία όταν οφείλονται σε μικροβιακές λοιμώξεις δοντιών της άνω γνάθου μπορούν να εκδηλώνονται και στην υπερώα (Εικόνα 3). Η θεραπεία τους προϋποθέτει την θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού.

4

Εικόνα 3. α. Απόστημα που οφείλεται σε γομφίο οδόντα (βέλος), β. Απόστημα που οφείλεται σε τομέα οδόντα (βέλος).Οι πιο συχνές βλάβες από ερεθισμό στο στόμα είναι τα αντιδραστικά ινώματα (Εικόνες 4 και 5).

5

Εικόνα 4. α. Ίνωμα της υπερώας από χρόνιο ερεθισμό ολικής οδοντοστοιχίας (βέλος), β. Μετά την χειρουργική του αφαίρεση.6

Εικόνα 5. α. Ίνωμα της παρειάς από χρόνιο ερεθισμό της σύγκλεισης στην περιοχή (βέλος), β.Μετά την χειρουργική του αφαίρεση.Ο βλεννογόνος του χείλους γίνεται επίσης αντικείμενο μηχανικού τραυματισμού. Μια ανατομική δομή που συνήθως τραυματίζεται στην περιοχή του χείλους είναι οι μικροί σιαλογόνοι αδένες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη βλεννοκήλη (Εικόνα 6).

7

Εικόνα 6. α. Βλεννοκήλη κάτω χείλους (βέλος), β. Αμέσως μετά την χειρουργική της αφαίρεση.Στα χείλη και τις συγχειλίες μπορούν να εμφανιστούν και άλλης μορφής αντιδραστικές βλάβες (Εικόνα 7).

8

Εικόνα 7. α. Αγγειακή αντιδραστική βλάβη στην αριστερή συγχειλία (βέλος), β. Αμέσως μετά την χειρουργική της αφαίρεση.Μια άλλη περιοχή του στόματος που μπορεί να δέχεται μακροχρόνιο ερεθισμό είναι ο βλεννογόνος των φατνιακών αποφύσεων, δηλαδή τα νωδά ούλα που στηρίζουν τις ολικές οδοντοστοιχίες. Η αντιδραστική βλάβη που μπορεί έτσι να εκδηλωθεί ονομάζεται ινώδης πτυχωτή υπερπλασία (Εικόνα 8).

9

Εικόνα 8. α. Περίπτωση κάτω δεξιάς αντιδραστικής υπερπλασίας (βέλος) – στο ένθετο η βλάβη παρασκευασμένη πριν την αφαίρεση, β. Άλλη περίπτωση κάτω αριστερής αντιδραστικής υπερπλασίας.Τα στόμια των εκφορητικών πόρων των μεγάλων σιαλογόνων αδένων – ιδιαίτερα του υπογναθίου – που διοχετεύουν το σάλιο στο στόμα μπορούν επίσης να γίνουν αντικείμενα τραυματισμού (Εικόνα 9).

10

Εικόνα 9. α. Τραυματισμός στο στόμιο του εκφορητικού πόρου του αριστερού υπογναθίου αδένα (βέλος), β. Καθετηριασμός στο τραυματισμένο στόμιο του εκφορητικού πόρου της δεξιάς παρωτίδας (βέλος).Οι περιπτώσεις της κατηγορίας που αναφέραμε συνήθως αντιμετωπίζονται ριζικά με περιορισμένης έκτασης χειρουργικές μεθόδους.

Σε επόμενες παρουσιάσεις θα αναφερθούμε σε βλάβες του βλεννογόνου του στόματος που οφείλονται σε γενικά νοσήματα και νεοπλάσματα.


(23 Αυγ. 2014)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)