Μια περίπτωση υπολογιστικής οδοντικής εμφυτευματολογίας

Είναι γνωστά τα πλεονεκτήματα από τις εφαρμογές των υπολογιστών στο χειρουργικό και το προσθετικό σχέδιο θεραπείας, που σχετίζονται με τα οδοντικά εμφυτεύματα. Ανάμεσα τους αναφέρουμε την μεγαλύτερη ακρίβεια, την καλύτερη πρόβλεψη του αποτελέσματος, τις ατραυματικές τεχνικές, την προστασία σημαντικών ανατομικών δομών και ενίοτε την αποφυγή εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων, που μπορούν να συνεπάγονται περισσότερη ταλαιπωρία, αλλά και κόστος για τον ασθενή. Έτσι, η υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις με ανεπαρκές διαθέσιμο οστούν στις γνάθους(ποσότητα, μορφή), στο οποίο όμως θα μπορούσαν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα υπό γωνία, έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές, π.χ. σχετικές με το γενειακό νεύρο ή την κοιλότητα του ιγμορείου και να επιτευχθεί ένα λειτουργικό προσθετικό αποτέλεσμα.

Με αυτό τον τρόπο τεχνικές, όπως η all-in-four στην κάτω γνάθο, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς διεγχειρητική αναγνώριση του γενειακού νεύρου, και η παράκαμψη του ιγμορείου μπορεί να μην βασίζεται απλά στην εμπειρία του επεμβαίνοντος όταν τοποθετούνται εμφυτεύματα με κατεύθυνση προς τη ρινογναθική αντηρίδα ή το γναθιαίο κύρτωμα, με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία(Εικόνα 1).

1

Εικόνα 1. Περιπτώσεις εμφυτευμάτων υπό γωνία χωρίς την βοήθεια υπολογιστή. Κρίνοντας από την περίπτωση #3, όπου η πανοραμική απεικονίζει "εσφαλμένα" το εμφύτευμα μέσα στο ιγμόρειο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το ίδιο ισχύει για την περίπτωση#1. Ωστόσο το "τυφλό" της τεχνικής παραμένει.Η περίπτωσή μας αφορά ασθενή, που προσήλθε για ολική αποκατάσταση με εμφυτεύματα στην άνω και κάτω γνάθο. Από την μελέτη της άνω γνάθου, με την βοήθεια του λογισμικού Simplant(Εικόνα 2), προέκυψε σχέδιο για τοποθέτηση πέντε οδοντικών εμφυτευμάτων, εκ των οποίων το ένα με κλίση ώστε να αποφευχθεί η είσοδος στην κοιλότητα του ιγμορείου (θέση #25)(Εικόνα 3).

2

Εικόνα 2. Μελέτη όλων των cross-sections για το ύψος, το εύρος και την κλίση του οστού.3

Εικόνα 3. Τρισδιάστατη ανασύνθεση(Simplant) των θέσεων επιλογής για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σημειώστε την σχεδίαση του #25 σε σχέση με το ιγμόρειο(βέλος).Από την ανάλογη μελέτη της κάτω γνάθου (Εικόνα 4), προέκυψε σχέδιο για τοποθέτηση τεσσάρων εμφυτευμάτων, εκ των οποίων τα δύο με τέτοια κλίση ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός των γενειακών νεύρων(θέσεις #35 και #45)(Εικόνα 5).

4

Εικόνα 4. Μελέτη όλων των cross-sections για το ύψος, το εύρος, την κλίση του οστού και την σχέση με το κάτω φατνιακό και το γενειακό νεύρο.5

Εικόνα 5. Τρισδιάστατη ανασύνθεση(Simplant) των θέσεων επιλογής για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σημειώστε την σχεδίαση των #35 και #45 σε σχέση με το γενειακό νεύρο, αλλά και των δύο προσθίων σε σχέση με την οξύαιχμη γναθική ακρολοφία.Με βάση το τελικό σχέδιο θεραπείας, κατασκευάστηκαν υπολογιστικοί χειρουργικοί νάρθηκες(surgiguides) για την άνω και την κάτω γνάθο, οι οποίοι σχεδιάστηκαν να εδράζονται επί οδόντων κατά τον τρυπανισμό σε ένα σετ τριών κλικακωτών διαμέτρων για την διέλευση των εγγλυφίδων(Εικόνα 6).

6

Εικόνα 6. Τα δύο σετ των υπολογιστικών χειρουργικών ναρθήκων (surgiguides) για την άνω(a) και την κάτω γνάθο(b)Οι νάρθηκες θα μετέφεραν στο χειρουργικό πεδίο την φορά τρυπανισμού που είχε προσχεδιαστεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και στην περίπτωση του άνω αριστερού υπό γωνία εμφυτεύματος, αφού ο τρυπανισμός θα διερχόταν από το μετεξεκτικό φατνίο των #25 και θα κατέληγε ακριβώς ύπερθεν του ακρορριζίου του επίσης προς εξαγωγή #24.

Τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα XIVE DENTSPLY. Κατά την διάρκεια του χειρουργείου έγινε μεταφορά της θέσης του #16 στην θέση #15, λόγω μη επίτευξης αρχικής σταθερότητας στην προσχεδιασμένη θέση. Η μετεγχειρτική πορεία ήταν καλή και χωρίς επιπλοκές.

Μετά από πέντε μήνες, ο ασθενής προχώρησε στην προσθετική αποκατάσταση. Για τις θέσεις των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν υπό γωνία χρησιμοποήθηκε το σύστημα SMARTFIX (30° angled XiVE MP). Μικρή οστική απορρόφηση σημειώθηκε στις θέσεις #45 και #33 ενδεχομένως λόγω της πίεσης που δεχόταν η περιοχή από την προσωρινή οδοντοστοιχία. Στην άνω γνάθο δεν υπήρχαν προβλήματα(Εικόνες 7, 8 και 9).

7

Εικόνα 7. Πανοραμική ακτινογραφία, 5 μήνες μετά την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων.8

Εικόνα 8. (a).Μετά τις αποκαλύψεις στην άνω γνάθο. Σημειώστε την κλίση του άνω αριστερού εμφυτεύματος(ένθετη φωτογραφία), (b). Παρατηρείστε τις κλίσεις των δύο οπισθίων εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο.9

Εικόνα 9. Μετά την προσθετική αποκατάσταση.

(2 Ιαν. 2016)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)