Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα

Μία υπερώια παθολογική διόγκωση μπορεί να είναι ένα οδοντογενές απόστημα, ένα αντιδραστικό ίνωμα από τραύμα η ερεθισμό ή ένα νεόπλασμα προερχόμενο από τον σιαλαδενικό ή νευρικό ιστό. Παρότι, όμως, αυτές οι βλάβες αποτελούν διαφορετικές νοσολογικές οντότητες με ιδιαίτερη βιολογική συμπεριφορά και αντιμετώπιση μπορούν επίσης να εμφανίζονται κλινικά παρόμοιες.

Σαν γενική αρχή, θα μπορούσαμε να θέσουμε την εξής: Όταν η οδοντογενής αιτία δεν είναι ακτινοδιαγνωστικά ύποπτη και κλινικά ενδεικτική τότε η κυτταρολογική εξέταση με βελόνα ενδείκνυται πριν από κάθε άλλη επεμβατική ενέργεια. Η παρουσία πόνου, η υφή και ο ρυθμός εξέλιξης της βλάβης μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση.

Όταν πρόκειται για οδοντογενές απόστημα, αυτό συνήθως συνδέεται με τις υπερώιες ρίζες των οπισθίων οδόντων της άνω γνάθου. Γενικά, οι οδοντογενείς λοιμώξεις στην άνω γνάθο οδεύουν συχνότερα χειλικά / παρειακά και σπανιότερα υπερωίως. Και αν τελικά, μετά από διάβρωση του οστικού πετάλου προβληθούν υπερωίως, τότε αφορούν, συνήθως, το σύστοιχο ήμισυ της υπερώας και σπανιότερα καταλαμβάνουν τη μέση γραμμή.

Παρουσιάζεται μία τέτοια περίπτωση οδοντογενούς αποστήματος, το οποίο εκδηλώθηκε σε νεαρή 16 χρονών και οφειλόταν στον αριστερό άνω πλάγιο τομέα (Εικ. 1). Η βλάβη επεκτεινόταν στη μεσότητα της υπερώας, είχε διαστάσεις 2 X1,5 cm και ιστορικό εμφάνισης περίπου μίας εβδομάδας με αντιβιοτική κάλυψη χωρίς αποτέλεσμα. Η πανοραμική ακτινογραφία (Εικ. 2) δεν βοήθησε διαγνωστικά σε αντίθεση με την κλινική εξέταση η οποία ήταν ενδεικτική για επικρουστική ευαισθησία του #22.

1 2-3

Εικ. 1: Υπερώια διόγκωση(βέλος), #22(σταυρός), Εικ. 2: Συμμετρικές διαυγάσεις χωρίς διαγνωστικό ενδιαφέρον (βέλη), #22 (σταυρός), Εικ. 3: Δέκα μέρες μετά την επέμβαση στο #22Με την διάνοιξη του υπεύθυνου δοντιού έγινε δυνατή μια αρχική παροχέτευση της αποστηματικής συλλογής της υπερώας. Προγραμματίστηκε ενδοδοντική θεραπεία και ακρορριζεκτομή του #22. Δέκα μέρες μετά την επέμβαση, η σταδιακή αποκατάσταση του φυσιολογικού στην περιοχή της αρχικής υπερώιας διόγκωσης(Εικ. 3).

Μία ανάλογη περίπτωση οδοντογενούς υπερώιου αποστήματος με κατάληψη της μεσότητας της υπερώας εντοπίσαμε στη βιβλιογραφία(Εικ. 4). Αφορούσε ένα 5-χρονο κορίτσι και οφειλόταν στον άνω δεξιό δεύτερο νεογιλό γομφίο, μετά από την εξαγωγή του οποίου, η βλάβη αποκαταστάθηκε.

4

Εικ. 4: Απόστημα στη μεσότητα της υπερώας από τον #55
Βιβλιογραφία

1) Houston GD, Brown FH. Differential diagnosis of the palatal mass. Compendium.1993 Oct;14(10):1222- 4, 1226, 1228-31; quiz 1232. Review.

2) Obayashi N, Ariji Y, Goto M, Izumi M, Naitoh M, Kurita K, Shimozato K, ArijiE. Spread of odontogenic infection originating in the maxillary teeth:computerized tomographic assessment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Aug;98(2):223-31

3) Sumer AP, Celenk P. Palatal abscess in a pediatric patient: report of a case. Eur J Dent. 2008 Oct;2(4):291-3. - Free full text


(16 Μάη 2010)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)