Αν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για σχετικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες, εγγραφείτε συνδρομητές! (If you are interested in being informed about relevant education, research and clinical activities, subscribe to our newsletter!)