Αυξημένος κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής από τα μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα.

nsaidsΜελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Rheumatology αναφέρει ότι τα ευρείας χρήσης μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα(Μ.Σ.Α.Φ) σχετίζονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής(VTE), η οποία περιλαμβάνει την εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα και την πνευμονική εμβολή.

Στην μελέτη έγινε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση εργασιών όπου εξετάστηκε ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής ανάμεσα στους λαμβάνοντες αγωγή με μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα και τους μη λαμβάνοντες.

Συμπεριλήφθηκαν έξι μελέτες με 21.401 περιπτώσεις φλεβικής θρομβοεμβολής, από τις οποίες προέκυψε στατιστικά σημαντικά αυξημένος κίνδυνος για αυτούς που ελάμβαναν μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα(1,80Χ) σε σχέση με εκείνους που δεν ελάμβαναν.

Ο επικεφαλής της μελέτης Patompong Ungprasert δήλωσε:

«Πρόκειται για την πρώτη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση για την διερεύνηση του κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής μεταξύ των χρηστών μη στεροειδών αντι-φλεγμονωδών φαρμάκων. Υπάρχουν μερικοί περιορισμοί στην μελέτη, όπως το γεγονός ότι τα μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη αξιολογήθηκαν ως ομάδα παρότι δεν μπορούν όλα να προκαλέσουν φλεβική θρομβοεμβολή.»

«Τα ευρήματά μας δείχνουν στατιστικά αυξημένο κίνδυνο για τους χρήστες. Ο λόγος δεν έχει διευκρινιστεί. Πιθανά σχετίζεται με την αναστολή του COX-2 που οδηγεί σε διαταραχή της ισορροπίας θρομβοξάνης-προστακυκλίνης. Οι γιατροί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτή τη σχέση και να συνταγογραφούν με προσοχή, ειδικά σε ασθενείς που διατρέχουν ήδη υψηλότερο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής.»

Εργασία: P. Ungprasert, N. Srivali, K. Wijarnpreecha , P. Charoenpong, E.L. Knight. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology, 2014, First published online: September 24, 2014

Πηγή εργασίας: http://rheumatology.oxfordjournals.org/

 

Share This: