Ευρείας χρήσης αντικαταθλιπτικά σχετίζονται με την αποτυχία οδοντικών εμφυτευμάτων.

Prozac_pillsΗ Διεθνής και η Αμερικανική Ένωση για την Οδοντιατρική Έρευνα (IADR / AADR) δημοσίευσαν χθες on line στο Journal of Dental Research μελέτη με τίτλο «Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης (SSRIs) και κίνδυνος αποτυχίας των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων». 

Είναι γνωστό ότι τα SSRIs, που είναι και τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την θεραπεία της κατάθλιψης, μειώνουν τον σχηματισμό οστού και αυξάνουν τον κίνδυνο καταγμάτων. Με δεδομένο το γεγονός ότι η οστεοενσωμάτωση επηρεάζεται από το μεταβολισμό των οστών, η μελέτη διερεύνησε την σχέση ανάμεσα στην χρήση SSRIs και τον κίνδυνο αποτυχίας στα οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα.

Η μελέτη διεξήχθη σε ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν οδοντικά εμφυτεύματα από τον Ιανουάριο 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας που συνδέεται με τη λήψη SSRIs, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο από 916 οδοντικά εμφυτεύματα σε 490 ασθενείς (τα 94 εμφυτεύματα σε 51 ασθενείς που ελάμβαναν SSRIs).

Η ανάλυση των δεδομένων περιλάμβανε το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, γενικευμένα υπολογιστικά μοντέλα και ανάλυση Kaplan-Meier.

Μετά από παρακολούθηση 3-67 μηνών, στην ομάδα που δεν ελάμβανε SSRIs απέτυχαν 38 οδοντικά εμφυτεύματα έναντι 784 που είχαν επιτυχία, ενώ στην ομάδα που λάμβανε SSRIs απέτυχαν 10 οδοντικά εμφυτεύματα έναντι 84 που είχαν επιτυχία.

Το βασικό αποτέλεσμα ήταν ότι σε σύγκριση με τους μη λαμβάνοντες SSRIs, η λήψη SSRIs συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο απώλειας των οδοντικών εμφυτευμάτων (HR=2 ∙ 31, P <0 ∙ 01). Τα ποσοστά αποτυχίας ήταν 4,6% για τους μη λαμβάνοντες και 10,6% για τους λαμβάνοντες SSRIs, αντίστοιχα.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα εμφυτεύματα μικρής διαμέτρου (≤4mm) (P = 0 ∙ 01), η επαύξηση του οστού (P = 0 ∙ 04) και το κάπνισμα (P <0 ∙ 01) συνδέονταν, ως παράγοντες, με υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας του εμφυτεύματος.

Ο κύριος περιορισμός αυτής της αναδρομικής μελέτης ήταν ότι δεν μπόρεσε να ανακτηθούν από τα αρχεία των ασθενών η ακριβής δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας.

Εντός των ορίων της μελέτης, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η θεραπεία για την κατάθλιψη με SSRIs σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Η εργασία: X. Wu , K. Al-Abedalla, E. Rastikerdar , S. Abi Nader, N.G. Daniel , B. Nikolau, F. Tamimi.  Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and the Risk of Osseointegrated Implant Failure: A Cohort Study. 

Share This: