Η αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων μέχρι το 2018 θα φτάσει τα 18 δις ευρώ!

dentimlmark18Σύμφωνα με μελέτη της ερευνητικής εταιρείας Aranca, η αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων, η οποία το 2011 ανερχόταν στα 14,9 δις δολάρια(11,3 δις ευρώ), μέχρι το 2018 προβλέπεται να επεκταθεί, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,1%, στα 23,8 δις δολάρια(18 δις ευρώ). 

Ο τομέας του οδοντικού εμφυτεύματος έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατασκευή αδρανών υλικών για τα οδοντικά εμφυτεύματα, συσκευών για την τοποθέτηση και αφαίρεση τους καθώς και αναγεννητικές ιατρικές τεχνικές για τις ανάγκες των σχετικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με την μελέτη, στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων, κάθε χρόνο, κατατίθενται περισσότερα από 1.400 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας είδαν μια ανοδική τάση κατά την χρονική περίοδο 2008-13. Αυτές οι ευρεσιτεχνίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην σύνθεση των οδοντικών εμφυτευμάτων και στο σύστημα/μέθοδο του οδοντιατρικού σχεδίου θεραπείας.

Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στον χώρο της έρευνας με περίπου 4.801 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ακολουθούμενοι από την Κίνα με περίπου 3.251 πατέντες. Επίσης, λίγα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν κατατεθεί και σε βασικές αγορές όπως η Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Πολλές εταιρείες, όπως η 3M Innovations Technology, η Warsaw OrthopedicInc και η Biomet Orthopedics, για να αξιοποιήσουν την επικερδή αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων εισήλθαν στον χώρο. Επιπλέον, η αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων βρίσκεται σε φάση αυξημένης δραστηριότητας.

Πρόσφατα​​, η Straumann Holding AG εξαγόρασε ομόλογα αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων της MegaGen, μια εταιρεία της Νότιας Κορέας, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές MegaGen. Αυτό θα επιτρέψει στην Straumann Holding AG να ενισχύσει την θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Από την άποψη των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα τελευταία πέντε χρόνια η Chongqing Runze Pharmaceutical βρίσκεται επικεφαλής με 146 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ακολουθούμενη από την Straumann Holding AG.

Οι εταιρείες Congqing Runze Pharmaceutical, Straumann Holding AG, και 3M Innovations Technology είναι ενεργές στην διεξαγωγή έρευνας για την σύνθεση, την σχεδίαση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα οδοντικά εμφυτεύματα.

Εταιρείες όπως η Nobel Biocare και η Warsaw Orthopedic Inc επικεντρώνονται κυρίως  στις διάφορες μεθόδους και συστήματα του οδοντιατρικού θεραπευτικού σχεδιασμού.

Μεταξύ των πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το Saratov State Technical συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα των οδοντικών εμφυτευμάτων, εστιάζοντας κυρίως στην κατασκευή.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον των κορυφαίων εταιρειών περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τομέων, όπως η τοπογραφία και η μηχανική των επιφανειών των οδοντικών εμφυτευμάτων, τα υλικά για τα οδοντικά εμφυτεύματα και η σταθερότητα του εμφυτεύματος.

Η δημοσίευση της Aranca καταλήγει με την παρατήρηση ότι οι σπουδαιότεροι τομείς, που επικεντρώνουν την έρευνα τους οι κορυφαίες εταιρείες είναι οι εξής:

1. Η σχεδίαση του εμφυτεύματος: Η έρευνα για την μηχανοποιημένη επιφάνεια των οδοντικών εμφυτευμάτων γίνεται για να αυξηθεί η αναλογία στην επαφή οστού-εμφυτεύματος. Επιπλέον, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, η έρευνα για τον έλεγχο της διασύνδεσης του εμφυτεύματος με τους ιστούς, που περιλαμβάνει την ακινητοποίηση πρωτεϊνών, ενζύμων και βιομορίων στην επιφάνεια του εμφυτεύματος.

2. Ο εξοπλισμός της εμφύτευσης: Η έρευνα αφορά στις συσκευές, δηλαδή στον τρυπανισμό και την τοποθέτηση, με στόχο να καταστεί η διαδικασία ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη για τους ασθενείς. Επιπλέον, αυτές οι εξελίξεις αποσκοπούν στην βελτίωση της ακρίβειας στην διαδικασία εμφύτευσης.

3. Η προστασία του εμφυτεύματος κατά την σύγκλειση. Αναπτύσσονται υλικά από ακρυλικό και πορσελάνη για να ενισχυθεί η σταθερότητα των επιεμφυτευματικών γεφυρών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπορούν να αντιστέκονται στις πλάγιες δυνάμεις.

Η Aranca είναι μια εταιρεία εξατομικευμένης έρευνας, που παρέχει υπηρεσίες σε τομείς επενδύσεων, επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτιμήσεων με πελάτες σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: Aranca

Share This: