Επιλογές από την Επιστημονική δραστηριότητα


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 

Trikeriotis D., Theodoropoulou A., Mountricha M.
Dental implant planning, guide design and accuracy evaluation using free and open source software: An in vivo study
Int J CARS  2021; 16 (S1): 26-27 (peer-reviewed proceeding)

Marchal F, Chossegros C, Faure F, Delas B, Bizeau A, Mortensen B, Schaitkin B, Buchwald C, Cenjor C, Yu C, 
Campisi D, Eisele D, Greger D, Trikeriotis D, Pabst G, Kolenda J, Hagemann M,Tarabichi M,Guntinas - Lichius O,
Homoe P , Carrau R, Irvine R, Studer R , Wang S , Fischer U , Van der Poorten V , Saban Y, Barki G.
[Salivary stones and stenosis. A comprehensive classification];
Publié Sous l'Egide de la Société Européenne des Glandes Salivaires.
Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009 Feb;110(1):e1-4. French.

Marchal F, Chossegros C, Faure F, Delas B, Bizeau A, Mortensen B, Schaitkin B, Buchwald C, Cenjor C, Yu C, 
Campisi D, Eisele D, Greger D, Trikeriotis D, Pabst G, Kolenda J, Hagemann M,Tarabichi M,Guntinas - Lichius O,
Homoe P , Carrau R , Irvine R, Studer R , Wang S , Fischer U , Van der Poorten V , Saban Y, Barki G.
Salivary stones and stenosis. A comprehensive classification. Published under the auspices of the European Salivary Gland Society.
Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2008 Sep;109(4):233-6.

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Διαμαντόπουλος Π
Διερεύνηση με αξονική τομογραφία του ανατομικού υποστρώματος κατά την τεχνική ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου.
ελληνικά στοματολογικά χρονικά 2008; 52: 127-133

Trikeriotis D, Paravalou E, Diamantopoulos P, Nikolaou D.
Anterior mandible canal communications: a potential portal of entry for tumor spread.
Dentomaxillofacial Radiology 2008 ; 37: 125-129

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Διαμαντόπουλος Π.
Διερεύνηση πρόσθιας κάτω γνάθου με αξονική τομογραφία: τομικοί και γλωσσικοί πόροι.
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2007 8: 120-127 

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Αθανασίου Σ.
Διαγνωστική και επεμβατική ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα. Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
ελληνικά στοματολογικά χρονικά 2007; 51: 157-162

Τρικεριώτης Δ , Παραβάλου Ε , Ζώταλης Ν , Διαμαντόπουλος Π.
Τρισδιάστατα εικονικά και φυσικά ομοιώματα. Κλινική αξιολόγηση στη στοματική  και γναθοπροσωπική χειρουργική.
ελληνικά στοματολογικά χρονικά 2007; 51: 51-59

Trikeriotis D., Paravalou I., Zotalis N., Diamantopoulos P.
Labial and lingual plate communication of the anterior mandible.
Int J CARS  2007; 2 (S1): 526 (peer-reviewed proceeding)

Trikeriotis D., Paravalou I., Zotalis N., Diamantopoulos P.
Applications of virtual and physical modelling in oral and maxillofacial surgery.
Int J CARS 2006; 1(S1 ): 428-431

Trikeriotis D, Diamantopoulos P.
Image-based biomechanical modelling in oral and maxillofacial practice.
Journal of Biomechanics 2006; 39(S1) :427
(peer-reviewed proceeding)

Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Ζώταλης Ν., Κυπαρίδου Ε., Λιούμπας Δ.,  Μαρουδιάς Ν.
Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα άνω χείλους. Αναφορά περίπτωσης και  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου  2002; 23(4):14-23.

Doumas K., Skrepetis K., Trikeriotis D., Andriopoulos N., Sapaziotis D.
Exophytic mass of the gingival as initial manifestation of metastatic prostatic carcinoma.
Journal of the Balkan Union of Oncology  2000; 5(1):103-1047.

Ανδρεόπουλος Ν., Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Κατσικέρης Ν.
Μετατραυματική Σιαλοκήλη Παρωτίδας. Θεραπεία με Ενδοστοματική Παροχέτευση.
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2000; 1: 250-259.

Rapidis AD, Trikeriotis D.
Squamous Cell Carcinoma vs. Glandular Carcinoma of the Paranasal Sinuses
J Oral  Maxillofac Surg 1999  57(8) S1:45-46 (peer-reviewed proceeding)Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια


Trikeriotis D., Theodoropoulou A., Mountricha M.  
Dental implant planning, guide design and accuracy evaluation using free and open source software: An in vivo study
35th  Computer Assisted Radiology and Surgery Congress and Exhibition 2021 , Munich, Germany

Trikeriotis D. 
Computational evaluation of anatomical considerations in dental implant surgery
International Meeting of Computer Aided Implantology Academy XIV Annual Meeting, 2019, Florence, Italy

Trikeriotis D., Paravalou E., Diamantopoulos P., Nikolaou D.  
A computed tomographic evaluation of maxillary sinus anatomy in different states of dentition.
11th Congress of the European Academy of Dento-Maxillo-Facial Radiology , 2008,  Budapest, Hungary

D. Trikeriotis ,I .Paravalou , P. Diamantopoulos, D. Nikolaou P. Moschouris. 
Labial and lingual plate communication of the anterior mandible.
21th  Computer Assisted Radiology and Surgery Congress and Exhibition , 2007, Berlin , Germany 
(1st Prize Computed Maxillofacial Imaging Poster Award)

Trikeriotis D ,Diamantopoulos P.
Image-based biomechanical modelling in oral and maxillofacial practice.
5th  World Congress of Biomechanics , 2006, Munich , Germany

D. Trikeriotis , I .Paravalou , N. Zotalis , P. Diamantopoulos . 
Applications of virtual and physical modelling in oral and maxillofacial surgery.
20th  Computer Assisted Radiology    and Surgery Congress and Exhibition 2006 , Osaka, Japan

Diamantopoulos P, Trikeriotis D.
Computer and Manufacturing Assisted Surgery: Our  10-Year Experience.
Advanced Digital Technology in Head and Neck Reconstruction, 2005 , Banff, Canada.

D.Trikeriotis, E.Paravalou , N.Zotalis, P.Diamantopoulos, N.Maroudias.
The contribution of stereolithography in reconstructive skull surgery.
6th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2004, Madrid, Spain

Trikeriotis D., Tsokos M., Tsounias B., Rapidis A. 
Squamous cell carcinoma of the oral mucosa.  A prospective analysis of 55 cases.
2nd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery(Corfu,5-9/6/1993) 

Trikeriotis D., Tsokos M., Aggelopoulos A., Rapidis A.  
Τhe reconstruction of maxillary defects. Obturator versus temporalis flap.
2nd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery(Corfu,5-9/6/1993) Δημοσιεύσεις στο Internet


Δ. Τρικεριώτης. 
Εκπαιδευτικά Θέματα Χειρουργικής Στόματος (2008-2013)Παρουσιάσεις στο Internet


D. Trikeriotis, P. Diamantopoulos, I. Paravalou, K. Gavakos, N. Zotalis. 
Temporomandibular joint and mandibular ramus reconstruction in a patient with left hemifacial microsomia using stereolithographic (STL) techniques .

D. Trikeriotis,  I. Paravalou, P. Diamantopoulos. 
Vertical alveolar distraction in the presence of a double mental foramen.  Diagnostic and therapeutic utility of 3D virtual imaging.Παρουσιάσεις σε Πανελλήνια και Τοπικά Συνέδρια


Τρικεριώτης Δ. Μελέτη των δεδομένων της χειρουργικής ανατομικής των γνάθων με τη βοήθεια των υπολογιστών.

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, Αθήνα , 14-15 Νοεμβρίου 2008)

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Κάρλος Ν. Ενδοσκοπική  αντιμετώπιση της αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας μη λιθιασικής αιτιολογίας.  

 

 

 

28ο  Πανελλήνιο Oδοντιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 23 – 26 Οκτωβρίου 2008)

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Διαμαντόπουλος Π. Ενδοσκοπική ανύψωση εδάφους του ιγμορείου: παρουσίαση αρχικής εμπειρίας.

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Διαμαντόπουλος Π. Επικοινωνίες οστικών πόρων πρόσθιας κάτω γνάθου: μία δυνητική πύλη εισόδου και διασποράς του στοματικού καρκίνου.

Τρικεριώτης Δ. , Παραβάλου Ε. , Διαμαντόπουλος Π. Άμεση προσωρινή προσθετική αποκατάσταση σε ολική νωδότητα της άνω γνάθου με τη χρησιμοποίηση της υπολογιστικής σχεδίασης και της στερεολιθογραφίας.

Δ. Τρικεριώτης, Ε. Παραβάλου, Π. Διαμαντόπουλος. Διερεύνηση με αξονική τομογραφία του ανατομικού υποστρώμματος της τεχνικής ανύψωσης του ιγμορείου.

27ο  Πανελλήνιο Oδοντιατρικό Συνέδριο (Πάτρα, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2007)

Δ. Τρικεριώτης, Ε. Παραβάλου, Ε. Παραρά. Ενδοσκοπικά ευρήματα αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας.

Δ. Τρικεριώτης , Ε. Παραβάλου, Π. Κοτούλας . Ενδοσκόπηση σιαλογόνων αδένων.

2ο   Συνέδιο, Εξελίξεις στην ΩΡΛ (Αθήνα 16-17 Μαρτίου 2007)

K.Γκαβάκος, Στ.Ζανάκης, Δ.Τρικεριώτης, Ε.Παραβάλου, Ν.Ζώταλης.Αποκατάσταση και σταθεροποίηση της σύγκλεισης μετά από ολική αρθροπλαστική της κροταφογναθικής διάρθρωσης.

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Αθήνα, 9-12/2006)

Δ. Τρικεριώτης , Ε. Παραβάλου, Π. Κοτούλας . Ενδοσκόπηση μειζόνων σιαλογόνων αδένων. Αναφορά περίπτωσης λιθίασης υπογναθίου αδένα.

 

41η  Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος (Καλαμάτα, 7-9 Σεπτεμβρίου 2006)     

Δ. Τρικεριώτης, Ε. Παραβάλου, Π. Διαμαντόπουλος. Τεχνικές τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων με τη βοήθεια υπολογιστών

Δ. Τρικεριώτης , Ε. Παραβάλου, Π. Κοτούλας. Διαγνωστική   και επεμβατική ενδοσκόπηση μειζόνων σιαλογόνων αδένων

 

 

26ο  Πανελλήνιο Oδοντιατρικό Συνέδριο, (Αθήνα 2-5 Νοεμβρίου 2006)

Δ. Τρικεριώτης, Ε. Παραβάλου, Π. Διαμαντόπουλος.   Τομικοί και  γλωσσικοί πόροι κάτω γνάθου. Συχνότητα απεικόνισης και 3-Δ ανασύνθεση

Δ. Τρικεριώτης, Ε. Παραβάλου, Π. Διαμαντόπουλος. Τοποθέτηση οδοντικών  εμφυτευμάτων με τη βοήθεια υπολογιαστή. Σχεδίαση- Τεχνικές

Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Διαμαντόπουλος Π., ΝεόφυτοςΓ. Διατατική οστεογένεση παραγενειακής χώρας κάτω γνάθου σε μία περίπτωση διπλού γενειακού τρήματος. Η συμβολή της 3-Δ προεγχειρητικής προσομοίωσης.

Ετήσια Διημερίδα τηςΕταιρείας Ελληνικής Οδοντιατρικής(Αθήνα , 1-2 Οκτωβρίου 2005)

Νεόφυτος Γ., Τρικεριώτης Δ., Διαμαντόπουλος Π., Σαμπατακάκης Μ. Μονήρης οστική κύστη κάτω γνάθου. Μελέτη περίπτωσης με την παραγωγή 3-Δ εικονικού ανατομικού ομοιώματος.

Ν. Ζώταλης,  Κ. Καρρά,  Δ. Ρίζου,  Δ. Τρικεριώτης,  Ε. Παραβάλου,  Ν. Μαρουδιάς. Η  συμβολή  της  χειρουργικής  κεφαλής  και  τραχήλου,  στην  αισθητική  του  προσώπου.

 

13ο Ετήσιο Συνέδριο ΙατροχειρουργικήςΕταιρείας Κέρκυρας, (Κέρκυρα,  5-7 Νοεμβρίου 2004)

Ν. Ζώταλης,  Α. Παπαδοπούλου,  Δ. Ρίζου,  Δ. Τρικεριώτης,  Ε. Παραβάλου, Ν.  Μαρουδιάς. Καλοήθεις  διογκώσεις  της  πλάγιας  τραχηλικής  περιοχής.

Παραβάλου Ε.,  Τρικεριώτης Δ.,  Μιχαλοπούλου Α.,  Ζώταλης Ν. Η χρησιμοποίηση του υπερώιου κρημνού σε εκετεταμένο έλλειμμα της υπερώας.

 

 

24ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, (Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004)

Τρικεριώτης Δ.,  Παραβάλου Ε.,  Διαμαντόπουλος Π.,  Ζώταλης Ν.Εφαρμογές στερεολιθογραφίας στη στοματογναθοπροσωπική χειρουργική.

Μπότσιος Σ.,  Ρίζου Δ., Παραβάλου Ε., Τρικεριώτης Δ., Ζώταλης Ν.Επιπλοκές από την παρουσία κύστεων στην τραχηλοπροσωπική χώρα.

Ρίζου Δ., Μπότσιος Σ., Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Ζώταλης Ν. Υλικά αποκατάστασης γναθοπροσωπικών ελλειμμάτων.

Ζώταλης Ν., Παραβάλου Ε., Τρικεριώτης Δ., Ζουζούνης Β.,   Κιόρογλου Α.Μαρουδιάς Ν.  Προβληματισμοί στη Δυσλειτουργία της Κροταφογναθικής διάρθρωσης

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου  (8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη)  

Τρικεριώτης Δ. , Ζώταλης Ν., Παραβάλου Ε., Διαμαντόπουλος Π., Λιούμπας Δ., Μαρουδιάς Ν. Η συμβολή της στερεολιθογραφίας στην επανορθωτική χειρουργική του προσωπικού κρανίου.

Δ.Τρικεριώτης , Ε. Κυπαρίδου, Ε. Παραβάλου, Ν. Ζώταλης,   Ν.Μαρουδιάς. Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα άνω χείλους. Αναφορά περίπτωσης.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας (27-30 Νοεμβρίου 2003)  

Ζώταλης Ν., Τρικεριώτης Δ., Λιούμπας Δ., Παπαδοπούλου Α., Μαρουδιάς Ν. Χειρουργικές παθήσεις της Τραχηλοπροσωπικής περιοχής.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών του ΕΣΥ (Θεσσαλονίκη 29-31/3/2002)

Γιαννάκου Ν., Μπουρλή Α., Μιχαλοπούλου Α., Τσίγκα Α.,   Τρικεριώτης Δ., Μαρουδιάς Ν. Επιθηλιακό-Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα παρωτίδας.
Περιγραφή περίπτωσης.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής
(18-21 Απριλίου 2002, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Βόλος)

Τρικεριώτης Δ., Ζώταλης Ν., Παραβάλου Ε., Κουρμπάνης Ε., Παπαδήμα Δ. , Νιάφας Κ. , Μαρουδιάς Ν. Ανωμαλίες Πρώτης Bραγχιακής Σχισμής (Αναφορά 3 περιπτώσεων)

 

13ο  Σεμινάριο Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
(Ναύπλιο, 9-11 Νοεμβρίου 2001)

Ζώταλης Ν., Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Ρίζου Δ., Παπαδοπούλου Α., Καρρά Κ., Μαρουδιάς Ν. Χειρουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων της ζυγωματικής χώρας με Πορώδες πολυαιθυλένιο(Medpor).

Ζώταλης Ν., Τρικεριώτης Δ., Παραβάλου Ε., Ρίζου Δ., Παπαδοπούλου Α.,Καρρά Κ., Μαρουδιάς Ν. Χειρουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων της ζυγωματικής χώρας με Πορώδες πολυαιθυλένιο(Medpor). (Αναφορά 5 περιπτώσεων)

Τρικεριώτης Δ., Σταυριανός Σ., Βαλσάμης Σ., Αποστολίδης Χ., Φαρατζής Γ., Αποστολίκας Ν.,Ραπίδης Α. Λειομυοσαρκώματα της γναθοπροσωπικής χώρας.

 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας (Αθήνα, 25-27 Μαίου 2001)

Φαρατζής Γ., Αποστολίδης Χ., Βαλσάμης Σ., Σταυριανός Σ., Τρικεριώτης , Δ.,Κόκκαλης Γ.  Ραπίδης Α. Νεοπλάσματα της παρωτίδας. Αποτελέσματα από τηχειρουργική θεραπεία 65  ασθενών.

Σ. Σκραπάτη, Χ.Σάλλα, Π.Χαραλάμπους, Ε.Κυροδήμου, Θ.Χορευτάκη,Δ.Τρικεριώτης,  Β.Δαπόλλα. Υποψία μεταστατικού νεοπλάσματος σε υλικό FΝA  τραχηλικού λεμφαδένος από την  παρουσία αμόρφων συγκριμμάτων στο υπόστρωμμα.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Αθήνα, 25-27 Μαίου 2000)

Γ.Φαρατζής, Δ.Αντερριώτης, .Σταυριανός, Σ.Βαλσάμης, Δ.Τρικεριώτης,Α.Ραπίδης. Νεοπλάσματα της παρωτίδας. Αποτελέσματα από τη χειρουργική θεραπεία 65 ασθενών.

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής (Αθήνα 18-22/11/2000)

Ε.Παραβάλου, Δ.Τρικεριώτης,Ν. Ανδρεόπουλος, Ν.Κατσικέρης.Μετατραυματική σιαλοκήλη παρωτίδας-Θεραπεία με ενδοστοματική παροχέτευση-Αναφορά Δύο Περιπτώσεων.

 

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  (Αθήνα, 1-3/12/2000)

Ε..Παραβάλου, Δ.Τρικεριώτης,, Ι.Δημόπουλος,, Σ.Καββαδίας, Σ.Κανελλόπουλος,Ν.Κατσικέρης.  Τραυματική Οπτική νευροπάθεια μετά από κατάγματα του  σπλαγχνικού κρανίου-Αναφορά 6 περιπτώσεων.

Δ.Τρικεριώτης, Χ.Αποστολίδης, Σ.Βαλσάμης, Χ.Σκουτέρης, Σ.Σταυριανός,Α.Ραπίδης.  Η χρήση του πορώδους πολυαιθυλενίου (Porex) στα ελλείμματατου μυοκροταφικού Κρημνού.

Δ.Αντερριώτης, Σ.Σταυριανός, Δ.Τρικεριώτης, Σ.Βαλσάμης, Ν.Αποστολίκας,Α.Π.Αγγελόπουλος, Α.Ραπίδης. Λειομυοσαρκώματα της γναθοπροσωπικής   χώρας. Κλινική και ιστοπαθολογική . Μελέτη 4 περιπτώσεων.

Παραβάλου Ε. Τρικεριώτης Δ., Ζώταλης Ν. Διαταραχές της   οδοντικήςσύγκλεισης εξαιτίας  κακώσεων στην περιοχή των κονδύλων.

19ο Πανελλήνιο  Οδοντιατρικό Συνέδριο (27-30  Οκτωβρίου 1999)

Ζώταλης Ν., Τρικεριώτης Δ. ,Παραβάλου Ε., Δημόπουλος Ι. Προβληματισμοί πάνω στη διάγνωση  και θεραπεία των τραχηλικών διογκώσεων (Μελέτη σε 150 περιστατικά κατά τη 5ετία 1995-1998).

14ο Βορειοελλαδικό  Ιατρικό Συνέδριο(Θεσσαλονίκη, 22-24 Απριλίου 1999)

Ζώταλης Ν.,Τρικεριώτης Δ.,Βαλσάμης Σ., Συμεώνογλου Ι.  Τραυματικές κακώσεις των μαλακών ιστών του στόματος.

ΛΓ΄ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος(Ναύπλιο,3-6 Σεπτεμβρίου 1998)

Κ.Ντούμας, Κ.Σκρεπέτης, .Ανδρεόπουλος, Δ.Τρικεριώτης,Ι.Δημόπουλος,Ε.Παπαλιώδη,  Δ.Σαμπαζιώτης, Μ.Λυκουρίνας. Αιμαγγειωματώδες ογκίδιο βλεννογόνου φατνιακής απόφυσης κάτω γνάθου ως πρώτο εύρημα προχωρημένου καρκίνου του προστάτη.

Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας(Αθήνα,18/3/1998

Ι.Συμεώνογλου, Δ.Τρικεριώτης, Ν.Ανδρεόπουλος, Δ.Τριανταφύλλου, Ν.Ζώταλης. Διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση των τραχηλικών διογκώσεων (Αναφορά σε 105 περιπτώσεις στην 3ετία 1995-1997)

24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 1998 (Αθήνα, 5-9 Μαίου 1998)

Ανδρεόπουλος Ν., Τρικεριώτης Δ., Βαλσάμης Σ., Τριανταφύλλου Δ, Δημόπουλος Ι., .Ζώταλης Ν. Θεραπευτική  αντιμετώπιση καταγμάτων κάτω γνάθου. Αναφορά σε 350 περιστατικά στην περίοδο 1995-1998.

 

 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής(Αθήνα, 20-22 /11/ 1998)

Ν.Ανδρεόπουλος, Δ.Τρικεριώτης, Σ.Βαλσάμης, Δ.Τριανταφύλλου , Ν.Ζώταλης. Η εφαρμογή του συστήματος οστεοσύνθεσης 3D στην τραυματιολογία της    κρανιογναθοπροσωπικής χώρας.

Δ.Τρικεριώτης ,Ν.Ανδρεόπουλος, Σ.Βαλσάμης, Δ.Απέσσου, Ν.Ζώταλης.Η τεχνική της διαγναθικής συρραφής στον καρκίνο του εδάφους του στόματος. Αναφορά περιστατικού βλεννοεπιδερμοειδούς Ca.

Ανδρεόπουλος Ν., Τρικεριώτης Δ., Τριανταφύλλου Δ., Ζώταλης Ν. Η χρησιμοποίηση του πορώδους πολυαιθυλενίου σε αποκαταστάσεις  γναθοπροσωπικών δυσμορφιών .

Τρικεριώτης Δ.,.Ανδρεόπουλος Ν., Σκρεπέτης Κ., Σαμπαζιώτης Ι., Δημόπουλος Ι, Ζώταλης Ν.  Μετάσταση στο βλεννογόνο του  οπισθογομφίου τριγώνου ως πρώτο εύρημα  αδενοκαρκινώματος του προστάτη.

Β.Τσούνιας, Σ.Τσούσης, Μ.Τσώκος, Δ.Τρικεριώτης, Α. Φειδά-Καμίνη, Α.Ραπίδης. Καρκίνωμα εκ διαυγών κυττάρων άνω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης.

 

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (Αθήνα, 11-13/3/1993)

Δ.Τρικεριώτης, Μ.Τσώκος, Ν.Μανώλης, Β.Τσούνιας, Α.Ραπίδης. Τραχηλικές διογκώσεις στον καρκίνο του στόματος.Ανάλυση 35 περιπτώσεων.

Δ.Τρικεριώτης, Μ.Τσώκος, Ν.Μανώλης, Β.Τσούνιας, Α.Ραπίδης. Καρκίνωμα αδενικού ιστού. Κλινική ογκολογία ρινός-παραρρινίων.Ανάλυση 10 περιστατικών.

Δ.Τρικεριώτης, Μ.Τσώκος, Γ.Οικονόμου, Β.Τσούνιας, Α.Ραπίδης. Κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου σε νωδά άτομα.

 

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής (Aθήνα, 6-8/6/1991)

Γ.Οικονόμου, Β.Τσούνιας, Δ.Τρικεριώτης, Μ.Τσώκος, Α.Ραπίδης. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του βλεννογόνου του στόματος. Ορογνωστικοί παράγοντες.

Μ.Τσώκος, Γ.Οικονόμου, Δ.Τρικεριώτης, Β.Τσούνιας, Α.Ραπίδης. Προ-προσθετική χειρουργική ,Μέθοδοι και αποτελέσματα.