Περίπτωση Οδοντιατρικής Αποκατάστασης #1Εικόνα. Περιοδοντικός ασθενής με πολλαπλές ελλείψεις δοντιών, τερηδόνες, παλιές στεφάνες και δόντια προς εξαγωγή. Επιθυμία του ασθενούς η διατήρηση των δοντιών και αποκατάστση του φραγμού με εμφυτεύματα και όχι με “μασελάκι”.
Εικόνα. Μετά την αφαίρεση των δοντιών με κακή πρόγνωση, τοποθετήθηκαν δύο εμφυτεύματα στη νωδή περιοχή και παρασκευάστηκαν τα υπόλοιπα δόντια.
Εικόνα. Στο μεσοδίαστημα των εξαγωγών, της τοποθέτησης και αναμονής για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων , ο ασθενής φέρει προσωρινές αποκαταστάσεις με τις οποίες γίνεται έλεγχος της λειτουργίας, της αισθητικής και της φώνισης.
Εικόνα. Λήψη χρώματος.
Εικόνα. Το χαμόγελο του ασθενούς πριν και μετά.


Αγγελική Θεοδωροπούλου
(05 Σεπτεμβρίου, 2020)